Khách hàng sau khi đã hoàn thành đơn hàng vui lòng chờ thông tin xác nhận bằng điện thoại của chúng tôi.

Vì đơn hàng cần nhiều thông tin để xác nhận nên khách hàng vui lòng điền thông tin số điện thoại và địa chỉ chính xác để chúng tôi dễ dàng giao dịch với khách hàng.

Với các khách hàng không thể hoàn thành đơn hàng và không nắm rõ cách thức mua hàng bằng website có thể trực tiếp nhắn tin tên và địa chỉ khách hàng, mã số sản phầm, size, màu sản phẩm vào số điện thoại  0918 390 4500918 923 6960927 431 472
Thời gian dự kiến giao hàng từ 24 giờ – 48 giờ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong việc chậm trễ giao hàng xuất phát từ lỗi vận chuyển.